VITO

Door dit spel onderzoekt VITO ook hoe Augmented Reality kan ingezet worden in dergelijke cases en wat de impact hiervan is.